Backsvalor på gåsspaning räknade vigg

DSCN6321

Mitt utskick till alla kvinnliga medlemmar om uppmaning att vara med på gåsräkningen i Rördrommen hörsammades endast av Ragnhild. Många hörde dock av sig per mail och meddelade att de hade förhinder. Ragnhild och jag fick inte se en enda gås när vi stod vi Kohagsudde men det var en strålande vacker höstdag. Vid Sjöborgsbadet hade vi dryga 100 vigg – alltid något.

Nästa gång vi Backsvalor skall ses, blir den 1 december. Då skall vi besöka matningen i Valnaren. Eftersom det är 1:a advent passar det bra med lite glögg i termosen. Hoppas att vi ses då!

Barbro

Fler unga medlemmar behövs

Medelåldern i SOK är hög. Det finns visserligen bland medlemmarna aktiva ungdomar med stor kunskap om fåglar. Men de är alldeles för få för att säkra SOKs inflytande (dels att skydda fåglar och deras biotoper i Strängnäs kommun, dels att vara en träffpunkt för fågelintresserade).

Försök att starta en ungdomssektion har tyvärr inte lockat fram ungdomarna. För det behövs också insatser av den äldre generationen att intressera barn/barnbarn för allt härligt fågelliv som finns omkring oss. Ta med dem på nästa exkursion!

Peter Hennix