Fem olika finkarter på samma bild

Pilfink, domherre, grönsiska, bergfink, bofink vid Abborrberget, Strängnäs. Foto Peter Hennix

Gråsparv, domherre, grönsiska, bergfink, bofink vid Abborrberget, Strängnäs. Foto Peter Hennix

Fågelmatningarna är så här i början av våren fortfarande välbesökta. I en trädgård vid Abborrberget på Tosterön kunde jag denna vackra men kyliga vårdag (28 mars) med kameran fånga fem olika finkarter på samma bild: pilfink, domherre (herr och fru), grönsiska, bergfink och bofink. I en trädtopp i närheten satt dessutom en grönfink. Reflektion: Lika fredligt kan sällan människan samsas över ”artgränserna”.

Peter Hennix

Tempen stiger

Sista veckan har det varit gott om rastande svanar och gäss i kommunen. Mellan Vansö och Eldsund har det rastat hundratalet sädgäss, ungefär lika mycket grågäss, kanadagäss någon enstaka spetsbergsgås och minst ett par bläsgäss plus både tranor och sångsvan. De lite mer udda gässen som spetsbergare och bläs har synts på flera håll i kommunen så det är bara att hålla utkik.

Strax nordost om Åkerskorset på Lidadelen av Ärjafälten har det rastat ett 50-tal sångsvanar och som mest 7 mindre sångsvanar eller tundrasvan som den också benämns, så sent som igår var det 5 st kvar. Förutom svanar har det även varit gott om tofsvipor och grågäss där plus sånglärkor.

Appropå lärkor så kunde jag avnjuta en trädlärkas underbara sång ute på skjutfältet vid gamla rälsmålsbanan, Brunna. Vemodigare sång kan man leta efter men fullständigt underbart tecken på att vi går mot ljusare tider.

Kungsfiskaren är fortfarande kvar i reningsverksdiket och om man vill titta på den bör man nog passa på innan isen släpper greppet om Mälarens inre vikar.

Bläsgås

Bläsgås. Foto Ulf Gustafsson.

Ett annat vårtecken är att ugglorna börjat spela. Nere vid Myssjnaren hittades en pärluggla igår som sjöng för full hals från 19-tiden och framåt. En inte alldeles vanlig uggla i vår kommun.

Ulf Gustafsson

Mindre sångsvan

Mindre sångsvan