Havsfågelskådning i Portugal

Havssula utanför Sagres, Portugal med fastkrokad fisklina i sidan.

Havssula utanför Sagres, Portugal med fastkrokad fisklina i sidan (klicka på bilden).

Liror av alla slag – gulnäbbad lira, grå lira, större lira, balearlira svärmade runt vår båt tillsammans med havssulor, medelhavstrutar och dansande havslöpare. Det var en syn, om inte för gudar, åtminstone för de 10 fågelskådare som satt i en båt utanför sydvästra kusten i Portugal. Utflykten ingick i AviFauna-resa 19-27 september 2015 från Lissabon och söderöver till fågelmarker som saliner, våtmarker och nationalparker. Under resans sju dagar noterades 167 arter bland annat, utöver havsfåglarna, svarthalsad dopping, grågam, kungsörn, dvärgörn, hökörn och spansk kejsarörn, rödfalk, dvärgrördrom, svartvingad glada, stor- och småtramp, purpurhöna, långnäbbad mås, kentsk tärna, blek tornseglare, minervauggla, vitgumpad kaffeseglare, rödstrupig sångare, gulkronad biskop och svarthuvad vävare.

Bilder finns här: Portugalbilder

Text & bild Peter Hennix

Yster trandans

Tranor flyger in mot Hornborgasjön. Foto Peter Hennix

Tranor flyger in mot Hornborgasjön. Foto Peter Hennix

Tranorna kom tidigt i år till Hornborgasjön. Den 4 april nåddes kulmen med  cirka 19 600 tranor. En vecka senare besökte Kristina och jag området. Då var det fortfarande  runt 15 000 tranor vid sjön. Någon massdans såg vi inte, men det bjöds  på en hel ystra språng på strandbädden.

Trandansen är en populär fågelskådning, som brukar locka sammanlagt omkring 150 000 besökare.    Rekommenderas!

Peter Hennix

Tranor i ystra språng med sångsvanar som åskådare. Foto Peter Hennix

Tranor i ystra språng med sångsvanar som åskådare. Foto Peter Hennix

Fem olika finkarter på samma bild

Pilfink, domherre, grönsiska, bergfink, bofink vid Abborrberget, Strängnäs. Foto Peter Hennix

Gråsparv, domherre, grönsiska, bergfink, bofink vid Abborrberget, Strängnäs. Foto Peter Hennix

Fågelmatningarna är så här i början av våren fortfarande välbesökta. I en trädgård vid Abborrberget på Tosterön kunde jag denna vackra men kyliga vårdag (28 mars) med kameran fånga fem olika finkarter på samma bild: pilfink, domherre (herr och fru), grönsiska, bergfink och bofink. I en trädtopp i närheten satt dessutom en grönfink. Reflektion: Lika fredligt kan sällan människan samsas över ”artgränserna”.

Peter Hennix

Jagade en kungsfiskare och fick en forsärla

Forsärla vid reningsverksbäcken 12 februari. Foto Peter Hennix.

Forsärla vid ”reningsverksdiket” 12 februari. Foto Peter Hennix.

Rapporterna om kungsfiskare i diket/bäcken vid reningsverket lockade även mig att försöka fotografera den. Ulf Gustafsson, som redan både sett och plåtat fågeln visade mig var den kunde tänkas befinna sig. Han till och med agerade ”drevkarl” för att försöka driva fågeln till den plats där jag stod med kameran. Så småningom visade sig fågel – i minst 50 knyck alldeles över vattenytan. Den återkom ytterligare ett par gånger i samma tempo…

Men medan jag stod där och måttade med kameran, uppenbarade sig en övervintrande forsärla på andra sidan bäcken. Den hann jag att fotografera!

Peter Hennix

Härligt fågelskådande i Tanzania

Stridsörn i Mikumi np, Tanzania

Större stridsörn i Ruaha nationalpark i Tanzania. Foto Peter Hennix

En safari i Tanzania ger inte bara oförglömliga möten med vilda djur.  Omkring 1 100 fågelarter (av Afrikas 1 800) har observerats i Kenya och Tanzania. Jag såg väl ett hundratal av dem och lyckades få hyfsade bilder av ett 60-tal, när Kristina och jag i slutet av december deltog i en safari i södra och östra delarna av Tanzania.

Trots att skådandet efter det vilda djuren prioriterades av både reseledaren och deltagare (utom av Kristina och mig) blev åsynen av fåglarna den stora behållningen för oss båda. Jag lyckade får korn på många fåglar jag tidigare inte ens sett på bild. Lyckligtvis finns flera här hemma i Sverige med bättre kännedom om fågelfaunan i Tanzania. Vid hemkomsten fick jag stor hjälp med artbestämningen av medlemmar i Facebookgruppen  Artbestämning av Fåglar. Kan varmt rekommendera den.

Fler bilder än av stridsörnen ovan finns på denna länk.

Peter Hennix

Bli medlemsfotograf!

En av våra många duktiga "medlemsfotografer" är Nils Eriksson. Foto Peter Hennix

En av våra många duktiga ”medlemsfotografer” är Nils Eriksson. Foto Peter Hennix

Den som hittar/tittar in till medlemsbilderna på SOKs hemsida upptäcker att det finns många duktiga fotografer bland våra medlemmar. Men det är bara en liten del av alla fotograferande medlemmar som är representerade. Många underskattar nog sin kapacitet som fotograf. Har även du tagit en kul fågelbild under året? Mejla den i största möjliga jpeg-format med uppgift om art, plats, datum och fotograf till: bilder@strangnasornitologerna.se. Bli medlemsfotograf du också!