Fem olika finkarter på samma bild

Pilfink, domherre, grönsiska, bergfink, bofink vid Abborrberget, Strängnäs. Foto Peter Hennix

Gråsparv, domherre, grönsiska, bergfink, bofink vid Abborrberget, Strängnäs. Foto Peter Hennix

Fågelmatningarna är så här i början av våren fortfarande välbesökta. I en trädgård vid Abborrberget på Tosterön kunde jag denna vackra men kyliga vårdag (28 mars) med kameran fånga fem olika finkarter på samma bild: pilfink, domherre (herr och fru), grönsiska, bergfink och bofink. I en trädtopp i närheten satt dessutom en grönfink. Reflektion: Lika fredligt kan sällan människan samsas över ”artgränserna”.

Peter Hennix

Fågelskådning från trapphuset

Koltrast plockar oxelbär

Koltrast plockar oxelbär

Man kan komma fåglar nära utan att sitta i ett gömsle. Åtminstone när det utanför fönstret står en oxel pullproppad med smaskiga bär. Från ett fönster i trapphuset vid Roggegatan kunde jag inom några dagar i början av november på fem meters håll fotografera såväl björktrast, sidensvans, bergfink som koltrast, grönfink och blåmes.

Sidensvans slukar oxelbär

Sidensvans slukar oxelbär

Björktrast äter oxelbär

Björkrast plockar bär i oxel